transparent gif
Driftinformation

IT-enhetens driftinformation

Välkommen till IT-enhetens driftsinformation
På denna sida kan du alltid få tillgång till aktuell information om driftsläget på Göteborgs universitets gemensamma IT-tjänster. Till dessa räknas bland annat telefoni, internetaccess, student- och medarbetarportal och e-post.

Ärenden

Driftstörning: Epost, kalender & Funktionsbrevlådor

Uppdatering: Onsdag 30/9 kl 19:20
Alla medarbetare utan fungerande e-post uppmanas fortfarande ha sina datorer igång och tillgång till internetuppkoppling tills vidare.

Nu har det publicerats frågor & svar i Medarbetarportalen om e-postproblemen:
Frågor och svar på problemen med e-post och kalender

Förtydligande om icke GDA-datorer: Det är samma steg som beskrivits för samtliga drabbade användare, men dessa e-postlådor kan inte nås med den nu automatiserade processen, här krävs istället en manuell hantering. IT-enheten återkommer med information om hur detta ska gå till.

Uppdatering: Onsdag 30/9 kl 11:20
Alla medarbetare utan fungerande e-post uppmanas ha sina datorer igång och tillgång till internetuppkoppling tills vidare.

Säkerhetskopieringen (steg ett) fortsätter rulla på och vi har nu framgångsrikt nått ungefär hälften av de tillgängliga datorerna. För de konton som nu är säkerhetskopierade påbörjas steg två. Vi återkommer med ny information senare under onsdagen.

I samband med säkerhetskopieringen av Epost & Kalender för mac-datorer så har en nödvändig ändring skickats ut till vissa macdatorer. Ändringen påvisas som en återkommande fråga om att godkänna MDM-Profile / device management. Detta berör vissa användare som är drabbade av epostproblematiken och vissa som inte är det.

Detta är helt säkert att godkänna och frågan kommer dyka upp igen om man nekar.

Incidentinfo
Driftstörningen av anställdas e-post, kalender och funktionsbrevlådor fortsätter. IT-enheten har tillsammans med underleverantörer lyckats att återställa mailfunktionen till mer än hälften av universitetets medarbetare.

Mer information och instruktioner finns i Medarbetarportalen: Återskapandet av e-posten påbörjas - instruktioner till medarbetare

Driftstörningen har högsta prioritet och vi arbetar dygnet runt för att lösa problemet.

Återskapandet av funktionalitet sker i flera steg.
Det första steget, säkerhetskopieringen, påbörjades under måndagsförmiddagen och fortsätter framåt.

Det andra steget är att det kommer skapas en ny tom e-postlåda och kalender åt ditt konto – då kommer du kunna skicka och ta emot e-post igen.

Det tredje steget är att den säkerhetskopierade användardatan importeras till din nya tomma epostlåda och kalender. Eftersom din kalender kommer vara tom medan vi återställer din information (Vi beräknar att det kommer ta ett par timmar, tidsåtgången beror på hur många sparade mejl du har i din e-postlåda.) kan det vara bra att du tar anteckningar/kort på viktiga kalenderhändelser den närmsta tiden för att alltid ha en separat lista att tillgå.

• Om du inte kan skicka och ta emot e-post eller komma åt din kalender så är du drabbad av incidenten
• Om du är en av de användare som är drabbad kommer du inte ha en fungerande e-post under stora delar av denna vecka.
• Personer som försöker nå drabbade GU-adresser får ett automatiskt svar från våra epostservrar där det anges att mejlet inte nått mottagaren. Det automatiska svaret bör skickas efter 48h från initialt utskick.
• Det finns en artikel i Medarbetarportalen som sammanfattar bakgrunden och status på driftstörningen:
Serverkrasch bakom e-poststoppet
• Vi återkommer när det går att testa att logga in, du behöver inte testa att logga in innan vi återkommit med ny information.
• Vi kan inte utesluta att e-post äldre än tolv månader kan komma att gå förlorad. Mer information om det kommer så snart vi vet mer.
• Chatt och videomötesverktyget Teams har installerats på samtliga centralt administrerade datorer (GDA/Dafgu-datorer) för att fungera som ett alternativt kommunikationsverktyg till Epost/kalender.


Se följande länk för information om alternativa kontaktvägar då Epost ej är tillgängligt:
Problemen med e-post fortsätter - välj alternativa kontaktvägar

[2020-09-30 - 19:22]Göteborgs universitet Tel 031-786 0000 (vx)
© Göteborgs universitet 2011