transparent gif
Driftinformation

Byte av certifikat för eduroam - logga in på nytt

I slutet av juni byts certifikat för det trådlösa nätverket eduroam, vilket innebär den automatiska anknytningen till nätverket bryts och du behöver logga in på nytt. På datorer som inte är centralt managerade och på mobiltelefoner kan du också behöva installera om eduroam.

Mer information på:
https://medarbetarportalen.gu.se/aktuellt

[2022-06-27 - 09:07]Göteborgs universitet Tel 031-786 0000 (vx)
© Göteborgs universitet 2011