transparent gif
Driftinformation

IT-enhetens driftinformation

Välkommen till IT-enhetens driftsinformation
På denna sida kan du alltid få tillgång till aktuell information om driftsläget på Göteborgs universitets gemensamma IT-tjänster. Till dessa räknas bland annat telefoni, internetaccess, student- och medarbetarportal och e-post.

Ärenden

Driftstörning: Epost, kalender & Funktionsbrevlådor

Uppdaterad Fredag 18 december kl 15:45

Påminnelse - formulär att fylla i för alla som ännu inte kan skicka och ta emot e-post
De som fortfarande inte har tillgång till någon GU-mail med de grundläggande funktionerna skicka och ta emot, ombedes fylla i ett formulär. Formuläret är till för att säkerställa att IT-enheten har ärenden för dessa medarbetare. Sprid gärna information om formuläret till kollegor.
För mer information och formulär se:
Formulär för dig som ännu inte har tillgång till e-post
Notera att mellan 18 december och 11 januari pausas skapandet av nya e-postlådor. Du kan ändå skicka in formuläret under perioden, men svarstiderna kan vara något längre än vanligt.

Status
Totalt fungerar nu 4 922 av ca 5 000 drabbade e-postkonton.
Det innebär att av de ca 10 000 aktiva e-postkonton som finns på GU fungerar nu 9 922.

Av ovanstående konton beräknas att cirka 650 är funktionsbrevlådor. 542 av dessa är återställda.

Kontaktväg för frågor om e-post och kalender
Sedan 21 oktober finns en särskild kontaktväg där du kan skicka in frågor om kalender- och e-postproblemen: Kontaktformulär för frågor om problemen med e-post och kalender

Mer information
Mer information om problemen med e-post och kalender är samlad på sidan E-post och kalender i medarbetarportalen. Där finns även länkar till en utförlig FAQ och till olika instruktioner (text och filmer).
E-post och kalender


Länksamling Incident:

Frågor och svar på problemen med e-post och kalender

Instruktioner för webbmejl och kalender

Nyhet 2020-10-05 Styrelsen uppdrar åt internrevisionen att revidera e-poststoppet

Nyhet 2020-10-05 Många får tillbaka mejlen under måndagen

Nyhet 2020-09-30 Många fortfarande utan e-post - återställningen igång

Nyhet 2020-09-29 GU har anmält personuppgiftsincident till Datainspektionen

Nyhet 2020-09-27 Återskapandet av e-posten påbörjas - instruktioner till medarbetare

Nyhet 2020-09-22 Serverkrasch bakom e-poststoppet

Nyhet 2020-09-21 Problemen med e-post fortsätter - välj alternativa kontaktvägar

[2020-12-18 - 15:38]Göteborgs universitet Tel 031-786 0000 (vx)
© Göteborgs universitet 2011