transparent gif
Driftinformation

Driftstörning: SharePoint/samarbetsverktyget

Vi har ju problem med att logga in på SharePoint/samarbetsverktyget från Firefox

[2023-03-02 - 11:52]Göteborgs universitet Tel 031-786 0000 (vx)
© Göteborgs universitet 2011