transparent gif
Driftinformation

IT-enhetens driftinformation

Välkommen till IT-enhetens driftsinformation
På denna sida kan du alltid få tillgång till aktuell information om driftsläget på Göteborgs universitets gemensamma IT-tjänster. Till dessa räknas bland annat telefoni, internetaccess, student- och medarbetarportal och e-post.

Ärenden

Systemunderhåll av central e-post

2011-09-13, kl 00.00-02.15 kommer vår leverantör av central e-post att utföra nätarbeten i syfte att förbättra tillgängligheten och stabiliteten men även för förbereda för framtida tjänster såsom IPv6.

Abetetet kräver totalt avbrott i all trafik och avbrottets längd beror på när omkoppling av utrustningen görs, delade resurser med stor kundpåverkan kopplas om först därefter kopplas kundutrustning om i prioritetsordning.

Det kommer innebära stopp för klienter i 10-60 minuter under arbetet.
Inkommande & utgående mail kommer att köas upp om någon sitter och jobbar internt vid den här tidpunkten

Tillbaka  Göteborgs universitet Tel 031-786 0000 (vx)
© Göteborgs universitet 2011