transparent gif
Driftinformation

IT-enhetens driftinformation

Välkommen till IT-enhetens driftsinformation
På denna sida kan du alltid få tillgång till aktuell information om driftsläget på Göteborgs universitets gemensamma IT-tjänster. Till dessa räknas bland annat telefoni, internetaccess, student- och medarbetarportal och e-post.

Ärenden

Information kring de fortsatta problemen med e-post

IT-ledning och förvaltningschefen har under dagen (fredagen) haft ytterligare ett möte med ledningen för vår leverantör av e-post, Qbranch. Detta med anledning av totalstoppet på e-posttjänsten i torsdags. Därefter har vi lämnat en skriftlig erinran om uppsägning till Qbranch.

Denna åtgärd måste vidtas för att avtalet formellt ska kunna sägas upp.

Nu har leverantören ”skälig tid” (10-14 dagar) på sig för att på ett trovärdigt sätt kunna påvisa att man levererar tjänsten enligt avtal.

Lars Hansen, Chef IT-ledning/CIO

Tillbaka  Göteborgs universitet Tel 031-786 0000 (vx)
© Göteborgs universitet 2011