transparent gif
Driftinformation

IT-enhetens driftinformation

Välkommen till IT-enhetens driftsinformation
På denna sida kan du alltid få tillgång till aktuell information om driftsläget på Göteborgs universitets gemensamma IT-tjänster. Till dessa räknas bland annat telefoni, internetaccess, student- och medarbetarportal och e-post.

Ärenden

Servicefönster lördagen den 21 november

IT-service genomför regelbundet underhåll av Göteborgs universitets IT-system (servicefönster) en gång i månaden, vanligtvis den tredje lördagen i månaden.
Servicefönstret den 21 november kommer att omfatta system som administreras centralt av ITS.

Lördagens servicefönster omfattar:

1. Ny router aktiveras för områden kring Humanisten varvid det kommer att bil avbrott eller störningar områdesvis på telefoni, Guwlan och Gunet i cirka 5min

Påverkade områden: Alla system anslutna vid: Bengt Lidnergatan 7, Lyckans väg 4, Viktor Rydbergvägen 24, Ågrenska villan, Humanisten (Lingvistik, Svenska, Språkskrapan, 
Hovrätten, Lennart Torstenssongatan, Övrigt Humanisten), Artisten, Världskulturmuseum(Museion),UB(Centralbiblioteket, Biomedicinska biblioteket, Kurs och tidningsbiblioteket), Landala(Onkologiskt Centrum)
Arbetet avslutat

2. Updatering av GUL
Systemet beräknas vara nere under 4 timmar
Arbetet avslutat

3. Säkerhetspatchning av samtliga Linux-system
Påverkar centrala system under hela servicefönstret

4. Uppgradering av VM-ware
Vi startar om samtliga virtuella maskiner och det kommer att påverka flertalet centrala tjänster under korta intervaller under servicefönstret.

5. Student och medarbetarportal kommer att vara nedstängd under hela servicefönstret för databasunderhåll. (pekas om till Driftinfo)
Påverkar alla tjänster som kräver central inloggning (e.post, egenrapportering m.m.)
Student och medarbetarportal i drift

Sammanfattning
Längre avbrott:
CAS (inloggningssystem)
Portalen
Filemaker-tjänster (ledig-anställning, pagruppen, m.m)
GUL

Kortare avbrott:
Perspektiv
Agresso
Palasso
Diabas
Terminalserver-miljön (där man anväder tunna klienter)
Webtjänster: Valwebb Shibboleth Stipendium Integrationsplattform, Kårweb, Bildbank, Citrix
Mediaservrar: Helix, WMS
Katagu
Wikis (ITS, PIL)

Underhållsarbetet beräknas pågå mellan 08.00-12.00, underhåll av Student och medarbetarportal beräknas pågå mellan 08:00-14:00.
Eventuella förseningar utöver planerad underhållstid kommer att rapporteras här på Driftinfosidan (www.driftinfo.gu.se)

Tillbaka  Göteborgs universitet Tel 031-786 0000 (vx)
© Göteborgs universitet 2011