transparent gif
Driftinformation

IT-enhetens driftinformation

Välkommen till IT-enhetens driftsinformation
På denna sida kan du alltid få tillgång till aktuell information om driftsläget på Göteborgs universitets gemensamma IT-tjänster. Till dessa räknas bland annat telefoni, internetaccess, student- och medarbetarportal och e-post.

Ärenden

Störningar i centrala lagringssytem

För närvarande upplever vi märkbart reducerad prestanda i ett av våra centrala lagringssystem, metro-vas-1. Det har gått att isolera den underliggande orsaken, och det står klart att det rör sig om en mycket ojämn fördelning av lasten mellan de olika hårddiskarna i systemet där särskilt en disk är extremt utsatt. Man kan likna det vid att det finns
20 öppna kassor på en stormarknad, men samtliga kunder ställer sig och väntar på betjäning i kassa 1.

Sent i eftermiddag kommer vi påbörja en reallokering som jämnar ut lasten igen, varefter vi påbörjar ett arbete med att flytta så mycket data vi kan från det drabbade systemet till andra lagringsenheter.

System som påverkas av detta, direkt eller indirekt, är bl a följande:

* Oracledatabaser (produktion)
* CMS:et
* Agresso
* Palasso
* Integrationsplattformen
* ...

Vi beklagar detta och hoppas att få fart på systemet ikväll.
Omallokeringen i systemet kräver ej någon nertid för berörda system.

Uppdatering: Arbete pågår med att kopiera data från den felande disken, men då den är så hårt belastad går detta långsamt och kommer inte bli klart innan måndag.

Tillbaka  Göteborgs universitet Tel 031-786 0000 (vx)
© Göteborgs universitet 2011