transparent gif
Driftinformation

IT-enhetens driftinformation

Välkommen till IT-enhetens driftsinformation
På denna sida kan du alltid få tillgång till aktuell information om driftsläget på Göteborgs universitets gemensamma IT-tjänster. Till dessa räknas bland annat telefoni, internetaccess, student- och medarbetarportal och e-post.

Ärenden

Skanova utför nätarbeten den 18 april 2011 00:30-06:00

På grund av tidigare fel i nätet kommer Skanova att utföra Kabelarbete/kabelskarvning vilket kommer att orsakar nätstopp till Östra sjukhuset samt GFS Fysiken under 2 timmar. Arbetet som pågår mellan 00.30 och 06.00 påverkar bara datanätet.

Tillbaka  Göteborgs universitet Tel 031-786 0000 (vx)
© Göteborgs universitet 2011