transparent gif
Driftinformation

IT-enhetens driftinformation

Välkommen till IT-enhetens driftsinformation
På denna sida kan du alltid få tillgång till aktuell information om driftsläget på Göteborgs universitets gemensamma IT-tjänster. Till dessa räknas bland annat telefoni, internetaccess, student- och medarbetarportal och e-post.

Ärenden

Planerat underhåll (Servicefönster) idag lördag den 19 mars mellan 08.00–12.00

Dagens servicefönster pågår mellan klockan 08.00–12.00 och omfattar och påverkar följande system:

* Bewator och Nischaya.
Vi uppdaterar båda passagesystemen säkerhetsmässigt, kortare störningar och avbrott kan förväntas.

* Uppgradering av dataswitchar i Hälsovetarbackens hus 1,2,3,7
Vi förbättrar nät-kapacitet i fastighetsnätet genom att minska antal seriellt kopplade HP switchar (switch djup) i dessa huskroppar
Kortare störning på alla GUNET datorer kan förväntas i dessa 4 huskroppar under arbetet.
Guwlan, IP-baserad telefoni, Passage-nät påverkas ej.

* Test av teknisk redundans i GU eduroam
För att säkerställa att redundans vad gäller eduroam-påloggning fungerar korrekt utförs kontroll av att GU eduroam fungerar med olika aktiva GU & SUNET radius servrar.
eduroam-påloggning kan ha sporadiska störningar (under cirka 20min) men troligtvis ingen märkbar påverkan för användare.

Tillbaka  Göteborgs universitet Tel 031-786 0000 (vx)
© Göteborgs universitet 2011