transparent gif
Driftinformation

IT-enhetens driftinformation

Välkommen till IT-enhetens driftsinformation
På denna sida kan du alltid få tillgång till aktuell information om driftsläget på Göteborgs universitets gemensamma IT-tjänster. Till dessa räknas bland annat telefoni, internetaccess, student- och medarbetarportal och e-post.

Ärenden

Planerat underhåll (Servicefönster) idag lördag den 19 februari mellan 08.00–12.00

Dagens servicefönster pågår mellan klockan 08.00–12.00 och omfattar och påverkar följande system:

* Bewator och Nischaya.
Vi uppdaterar båda passagesystemen säkerhetsmässigt, kortare störningar och avbrott förväntas.
Arbetet avslutat.

* Inkoppling till UPS i Humanistens serverhall samt omkoppling av 2 stycken switchar.
Vi ansluter ett antal servrar till befintlig UPS (avbrottsfri kraft) för att förhindra avbrott i befintliga datatjänster vid ett framtida strömavbrott.
Vi räknar med kortare avbrott i ett flertal tjänster under de 3 timmar vi arbetar med att ansluta till UPS. Servrar med dubbla nätaggregat kan kopplas över ”on the fly” utan påverkan på någon tjänst.
Vi kommer samtidigt att koppla om två switchar till ett stjärnnät och beräknar ett 5 minuters avbrott i tjänsten mellan 07.30 till 07.35
Arbetet avslutat

* Uppgradering och omkonfiguration av switchar och router på Handels nät.
Då många switchar på Handels kör på gammal programvara behöver vi uppgradera dessa och samtidigt byta routingpunkt för ett vlan som används för datasalar på Handels.
Arbetet kommer att innebära ett flertal kortare avbrott på 1- till 2 minuter i nättrafiken.

* Patchning av Sampass-servrar.
Vi säkerhets uppgraderar Sampass-servrar till senaste programvara.
Arbetet innebär att tjänsten stängs ned under två timmar.
Arbetet avslutat

* Patchning av Windowsservrar på Svenska institutionens domän.
Vi säkerhets uppgraderar 3 stycken servrar till senaste programvara.
Arbetet innebär att tjänster stängs ned under 10 minuter.
Arbetet avslutat

* Inkoppling till UPS i Campus Linnés serverhall.
Då all utrustning inte är ansluten till avbrottsfri kraft (UPS) i nuläget förbättrar vi kapaciteten på reservkraft för att förhindra att icke ansluten utrustning går ned vid ett eventuellt strömavbrott.
Arbetet innebär att tjänster stängs ned under 30 minuter.
Arbetet avslutat

* Omkonfiguration av routingprotokoll i stamnätsroutrar
Vi laddar in en i förväg förberedd konfiguration till de 10 stamnätsroutrarna. Arbetet som utförs klockan 08.00 bör inte märkas eller påverka användarna.
Arbetet avslutat

* flash.gu.se
Serverprogramvaran för flashstreaming kommer att uppdateras. Det innebär att inga strömmande flashfilmer kommer fungera under tiden för servicefönstret. Icke strömmande media (sk. statiskt) kommer inte att påverkas.
Arbetet avslutat

Tillbaka  Göteborgs universitet Tel 031-786 0000 (vx)
© Göteborgs universitet 2011