transparent gif
Driftinformation

IT-enhetens driftinformation

Välkommen till IT-enhetens driftsinformation
På denna sida kan du alltid få tillgång till aktuell information om driftsläget på Göteborgs universitets gemensamma IT-tjänster. Till dessa räknas bland annat telefoni, internetaccess, student- och medarbetarportal och e-post.

Ärenden

Planerat underhåll (Servicefönster)

Servicefönstret på lördag den 22 januari mellan klockan 08.00–12.00 (16.00)omfattar och påverkar följande system:

* Bewator och Nischaya.
Vi uppdaterar båda passagesystemen, kortare störningar och avbrott förväntas.
Arbetet avslutat

* Lördagen den 22 Januari mellan kl 08.00 – 16.00 kommer Omnis att uppgraderas till version 5.2. Denna uppgradering är ett led i projektet Sampass gränssnitt - källdata till Sampass.
Under denna tiden kommer det att bli stundtals driftstörningar och avbrott i klienter.

* Ombyggnad av datanät i Vasaparken.
Med anledning av ombyggnad och renovering i västra flygeln i Vasaparken kommer IT-service att backa kabelnät till nytt korskopplingsställe på vinden.
Vi räknar med ett avbrott i Data/Telefonitrafiken under minst halva lördagen på plan 2 och 3 i Vasaparken.
Arbetet är avslutat

* Omstart av DNS-resolver.
Vi utför omkonfigurering av DNS-resolver/maskin guns.gu.se för att kunna hantera och tillhandahålla IPV6 för Göteborgs universitet.
Arbetet innebär två kortare avbrott (15 sekunder) i nättrafiken på hela Göteborgs universitets nätområde för alla GU-system som frågar denna resolver.
Arbetet avslutat

Tillbaka  Göteborgs universitet Tel 031-786 0000 (vx)
© Göteborgs universitet 2011