transparent gif
Driftinformation

IT-enhetens driftinformation

Välkommen till IT-enhetens driftsinformation
På denna sida kan du alltid få tillgång till aktuell information om driftsläget på Göteborgs universitets gemensamma IT-tjänster. Till dessa räknas bland annat telefoni, internetaccess, student- och medarbetarportal och e-post.

Ärenden

Göteborgs Universitet och TDC har kommit överens om att avsluta avtalet om mobil telefoni

I slutet av september 2010 flyttade Göteborgs universitet ett antal mobilabonnemang till TDC. Direkt efter att de första användarna hade flyttas till TDC upplevde många att de hade problem med samtalskvalitet och stabilitet i tjänsten. Därför stoppades alla planerade överflyttningar. Enligt TDC förekom det under oktober och november tekniska problem i flertalet kopplingspunkter i Göteborgsområdet. Detta resulterade i brutna samtal och svårigheter att ta emot samtal i högre utsträckning än vad som allmänt anses normalt. De förändringar som behöver genomföras i nätet kan inte åtgärdas inom önskad tid.
Då mobiltelefoni är ett av universitetets viktigaste kommunikationsmedel ser Göteborgs universitet det som omöjligt att längre vänta på en lösning. Vi har därför kommit överens med TDC om att avsluta avtalet. Återflyttning till den tidigare leverantören kommer att ske så fort uppsägningen är undertecknad och ett nytt avtal påskrivet.

TDC fortsätter som tidigare att leverera tjänster för fast telefoni och terminaler, vilket Göteborgs universitet är nöjda med.

Tillbaka  Göteborgs universitet Tel 031-786 0000 (vx)
© Göteborgs universitet 2011