transparent gif
Driftinformation

IT-enhetens driftinformation

Välkommen till IT-enhetens driftsinformation
På denna sida kan du alltid få tillgång till aktuell information om driftsläget på Göteborgs universitets gemensamma IT-tjänster. Till dessa räknas bland annat telefoni, internetaccess, student- och medarbetarportal och e-post.

Ärenden

Planerat underhåll (Servicefönster) lördag 20/11

Servicefönstret idag lördag den 20 november mellan klockan 08.00–12.00 omfattar och påverkar följande system:

* Bewator och Nischaya
Vi uppdaterar båda passagesystemen, kortare störningar och avbrott förväntas.

* Omstart av router och uppgradering router MFB på Medicinareberget.
Start klockan kl 8:10 och kommer att påverka nät för data, telefoni, trådlöst, passage kring Medicinareberget i10 minuter, alla aktiva användare och system kommer att förlora nät under en kort tid.

* Byte av lastbalanserare:
Byte av lastbalanserare till två stycken Red Hat 5 vilket kommer att resultera i kortvariga störningar (5-10 minuter) i ett flertal av våra centrala tjänster.
Några viktiga tjänster att nämna är:
www.gu.se, Kursportal för student och personal, Student och medarbetarportal, Valwebb, Lagerhuset med flera.

* Minska minnestilldelning på virtuella maskiner
Detta resulterar i störningar på utskriftstjänsten vid Pedagogen, Vårdvetenskap, Humanisten samt på visa Filemakertjänster.

* Uppdatering av Agresso till 5.5.3 update 09
Ett antal citrixservrar med Agressoklienten kommer också att uppdateras och tjänsten hålls stängd 08.00-12.00

* Vlan omkonfigurering HAGA (Statsvetenskap o Förvaltningshögskolan).
Detta innebär att nätanslutna system i Haga för Statsvetenskap & Förvaltningshögskolan i praktiken är stängt under en timme kl 8:30-9:30

Tillbaka  Göteborgs universitet Tel 031-786 0000 (vx)
© Göteborgs universitet 2011