transparent gif
Driftinformation

IT-enhetens driftinformation

Välkommen till IT-enhetens driftsinformation
På denna sida kan du alltid få tillgång till aktuell information om driftsläget på Göteborgs universitets gemensamma IT-tjänster. Till dessa räknas bland annat telefoni, internetaccess, student- och medarbetarportal och e-post.

Ärenden

Information om den centrala e-posten

E-postsystemet kan till och från upplevas segt och även ge följdproblem för vissa klienter.
Vår leverantör har krav på sig att se till att systemet är tillgängligt två veckor i sträck, t o m 5 november, utan att systemet är helt oåtkomligt.
Först när detta krav är uppnått kommer de att därefter börja arbeta med att förbättra prestandan för att arbeta bort segheten.
Anledningen till denna arbetsgång är att vi vill säkerställa att de kan hålla systemet tillgängligt utan att tillgängligheten påverkas av att det görs förändringar i systemet.

Dan Ekstrand, systemförvaltare E-post

Tillbaka  Göteborgs universitet Tel 031-786 0000 (vx)
© Göteborgs universitet 2011