transparent gif
Driftinformation

IT-enhetens driftinformation

Välkommen till IT-enhetens driftsinformation
På denna sida kan du alltid få tillgång till aktuell information om driftsläget på Göteborgs universitets gemensamma IT-tjänster. Till dessa räknas bland annat telefoni, internetaccess, student- och medarbetarportal och e-post.

Ärenden

Planerat underhåll (Servicefönster)

Servicefönstret på lördag den 23 oktober mellan klockan 08.00–12.00 omfattar och påverkar följande system:

* Omstart router för Sahlgrenska sjukhuset, Mölndals sjukhus, Pedagogen samt Botan.
Start klockan kl 8:10, uppskattad nätstörning i10 minuter.

* Byte av DHCP-server för nätområden Medicinareberget samt Hälsovetarbacken.
Start klockan kl 8:30, ingen förväntad nätstörning.

* Omkoppling vlan 1012 för Medkem (Mg9) till ny distrubutionsswitch
Start klockan kl 8:45, uppskattad nätstörning 5 minuter

* Vi fortsätter arbetet med att få lagringstrafiken på eget VLAN genom ommontering av databasernas filsystem.
System som påverkas under 15-30 minuter:
Egenrapportering, Datalager, Agresso, Palasso, Meddelandehantering, Katalog, Integrationsplattformen, Exit, Perspektiv, Diabas samt EKO

Tillbaka  Göteborgs universitet Tel 031-786 0000 (vx)
© Göteborgs universitet 2011