transparent gif
Driftinformation

IT-enhetens driftinformation

Välkommen till IT-enhetens driftsinformation
På denna sida kan du alltid få tillgång till aktuell information om driftsläget på Göteborgs universitets gemensamma IT-tjänster. Till dessa räknas bland annat telefoni, internetaccess, student- och medarbetarportal och e-post.

Ärenden

Ny information om e-postproblem

Förvaltningschefen och IT-ledning har i dag träffat företagsledningen för vår e-postleverantör (Qbranch) för att diskutera hur de ska komma tillrätta med de pågående störningarna i e-postsystemet.

Vi har förklarat att vårt tålamod tryter och att vi inom några dagar måste se en hållbar lösning. Qbranch tar våra problem på största allvar. Företaget har presenterat en tidsplan med ett antal åtgärder, som kommer att genomföras under de närmaste dagarna. Åtgärderna kommer att utföras under nätterna till onsdag respektive torsdag, och om problemen då kvarstår kommer Qbranch att under helgen utföra en total ominstallation av systemet. Skulle inte heller dessa åtgärder resultera i en stabilisering av systemet kommer universitetet att säga upp avtalet med Qbranch och byta leverantör.

Vi beklagar åter igen alla de avbrott och störningar som varit i tjänsten, det är oacceptabelt att vårt mest centrala kommunikationsverktyg drabbas av sådana problem.

Lars Hansen, fil dr
Chef IT-ledning/CIO Göteborgs universitet

Tillbaka  Göteborgs universitet Tel 031-786 0000 (vx)
© Göteborgs universitet 2011