transparent gif
Driftinformation

IT-enhetens driftinformation

Välkommen till IT-enhetens driftsinformation
På denna sida kan du alltid få tillgång till aktuell information om driftsläget på Göteborgs universitets gemensamma IT-tjänster. Till dessa räknas bland annat telefoni, internetaccess, student- och medarbetarportal och e-post.

Ärenden

E-post störningar

Uppdatering Söndag 19.20

Arbetet med problemen på den centrala e-posten fortgår
Ytterligare resurser har satts in för att lösa problemen
______________________________________

Uppdatering Söndag 14.20

Arbetet med e-poststörningarna fortgår
Ytterligare tekniker är inkallade för felsökning
______________________________________

Sedan några timmar tillbaka är det problem att skicka e-post från GU-konto till mottagare utanför GU med annat konto.
Dock fungerar att ta emot e-post från GU och externa konton.
Tekniker är på plats i Stockholm och felsökning pågår.

Tillbaka  Göteborgs universitet Tel 031-786 0000 (vx)
© Göteborgs universitet 2011