transparent gif
Driftinformation

IT-enhetens driftinformation

Välkommen till IT-enhetens driftsinformation
På denna sida kan du alltid få tillgång till aktuell information om driftsläget på Göteborgs universitets gemensamma IT-tjänster. Till dessa räknas bland annat telefoni, internetaccess, student- och medarbetarportal och e-post.

Ärenden

Servicefönster lördag den 22 maj klockan 08.00–12.00

Servicefönstret på lördag den 22 maj mellan klockan 08.00–12.00 omfattar följande system:

* Konfigurering av Citrixmiljön på Statsvetenskap och Förvaltningshögskolan:
Vi uppgraderar och konfigurerar registret på filserver och Citrix-servrar för att säkerställa en snabbare och säkrare inloggning. Citrixmiljön kommer att vara avstängd kortvarigt till och från under servicefönstret.
**Arbetet avslutat**

* Bewator och Nischaya:
Vi uppdaterar båda systemen, kortare störningar förväntas.
**Arbetet avslutat**

* Aktivering av DHCP-servrar för det trådlösa nätverket Guwlan (Eduroam och Göteborgs universitet) samt Gemensamma förvaltningens IP-telefoni.
Vi räknar med kortvariga störningar för IP-telefoner på Gemensamma förvaltningen samt för användare av det trådlösa nätverket Guwlan.
**Arbetet avslutat**

* Förändring av HumFaks:s datorregister och DHCP.
Vi ersätter ett flertal mindre dataregister och skapar möjligheter att använda dynamiska adresser på HumFak samt att ersätta egna DHCP-servrar med centrala.
Arbetet skall inte innebära några störningar.
**Arbetet avslutat**

* Ominstallation av AD-kontrollant
Klienter anslutna till GU-konto kan få problem med påloggning och Internetåtkomst under kortare tid.
**Arbetet avslutat**

Tillbaka  



Göteborgs universitet Tel 031-786 0000 (vx)
© Göteborgs universitet 2011