transparent gif
Driftinformation

IT-enhetens driftinformation

Välkommen till IT-enhetens driftsinformation
På denna sida kan du alltid få tillgång till aktuell information om driftsläget på Göteborgs universitets gemensamma IT-tjänster. Till dessa räknas bland annat telefoni, internetaccess, student- och medarbetarportal och e-post.

Ärenden

Servicefönster lördagen den 18 april - 08.00-12.00

IT-service genomför regelbundet underhåll av Göteborgs universitets IT-system (servicefönster) en gång i månaden.
Servicefönstret den 18 april kommer att omfatta och påverka ett antal system som administreras centralt av IT-service.
Nätarbeten:
Påloggningen till det trådlösa nätverket Guwlan och VPN kan vara instabil med kortare avbrott under tiden 08.00-10.00
Omkopplingar i GU:s stamnät kring Biomedicinska Biblioteket (BMB) påverkar följande enheter: Geovetarcentrum, Odontologen, Medicinaregatan 8 samt Östra sjukhuset där nätavbrott i ca. 10 minuter kan uppstå mellan klockan 08.00-12.00

Tillbaka  Göteborgs universitet Tel 031-786 0000 (vx)
© Göteborgs universitet 2011