transparent gif
Driftinformation

IT-enhetens driftinformation

Välkommen till IT-enhetens driftsinformation
På denna sida kan du alltid få tillgång till aktuell information om driftsläget på Göteborgs universitets gemensamma IT-tjänster. Till dessa räknas bland annat telefoni, internetaccess, student- och medarbetarportal och e-post.

Ärenden

Strömavbrott på Hälsovetarbacken tisdag och onsdag

Efter strömavbrottet under förra veckoslutet är ställverket som förser Hälsovetarbacken med elkraft tillfälligt reparerat med begagnade komponenter. För att säkerställa en framtida långsiktig funktion måste ställverket så snart som möjligt förses med nya, specialtestade komponenter.
Avbrott kommer att behöva ske vid två separata tillfällen och lämpliga tider är i mitten av en arbetsvecka. Avbrottens längd beräknas behöva vara ca 30 min/avbrott för själva
reparationsarbetet och lite tid före och efter genomförd reparation.
För att ändå med rimligt varsel genomföra dessa nödvändiga åtgärder föreslås följande
tider:
Avbrott 1- Verksamhetsel
Tisdag 3/3  mellan klockan 07.00 och 08.00
Påverkas gör i princip all belysning, eluttag i kontor och lärosalar etc,
kopplingsutrymmen för data- och telefoninät mm.
Avbrott 2 – Fastighetsel
Onsdag 4/3   mellan klockan 07.00 och 08.00
Påverkas gör ventilation, kyla, pumpar etc. Även delar av hus 2 påverkas varför data- och
telefoninät och säkerhetssystem kan påverkas.
Alla delar av elnätet skall under hela tiden avbrotten pågår betraktas som strömförande.
Då datanätet tappar funktion slutar i de flesta fall även GUs fasta telefoner att fungera.

Tillbaka  Göteborgs universitet Tel 031-786 0000 (vx)
© Göteborgs universitet 2011