transparent gif
Driftinformation

IT-enhetens driftinformation

Välkommen till IT-enhetens driftsinformation
På denna sida kan du alltid få tillgång till aktuell information om driftsläget på Göteborgs universitets gemensamma IT-tjänster. Till dessa räknas bland annat telefoni, internetaccess, student- och medarbetarportal och e-post.

Ärenden

Servicefönster fredag-lördag den 20/2-21/2

IT-service genomför regelbundet underhåll av Göteborgs universitets IT-system (servicefönster) en gång i månaden, vanligtvis den tredje lördagen i månaden.
Denna gång infaller delar av servicefönstret mellan fredagen den 20 februari från klockan 17.30 till lördagen den 21 februari klockan 15.00.

Servicefönstret den 21 februari kommer att påverka Student och medarbetarportal och tjänster som mail och files (dock ej studenters e-post) samt Gemensamma förvaltningen gemensamma kataloger.
Dessutom kommer vissa Windows system att påverkas.

Några av dom system som påverkas är:

• Portalen med dess tjänster som mail och files (flytt av OCS-databas från extern leverantör till egen lagring på GU från klockan 18.00 på fredag den 20/2 till lördag den 21/2 klockan 15.00 ca.
• Gemensamma förvaltningens gemensamma kataloger skall flyttas till ny lagringsplats (arbetet påbörjas med en stor backup på fredag klockan 17.30 och avslutas efter konfigurering lördag klockan 12.00)
• Windows system Print-vir-1, filmaker-vir-3, Antivirus-vir-1, oracleas-vir-1 (lördag 08.00-12.00) påverkar bl.a. utskrifter på Institutionen för vårdvetenskap och hälsa.

Tillbaka  Göteborgs universitet Tel 031-786 0000 (vx)
© Göteborgs universitet 2011