transparent gif
Driftinformation

IT-enhetens driftinformation

Välkommen till IT-enhetens driftsinformation
På denna sida kan du alltid få tillgång till aktuell information om driftsläget på Göteborgs universitets gemensamma IT-tjänster. Till dessa räknas bland annat telefoni, internetaccess, student- och medarbetarportal och e-post.

Ärenden

Till dig som prenumererar på e-post vid incidenter

För att undvika missförstånd vill vi klargöra följande:
Vid incidenter där GUs e-post inte fungerar kommer det av naturliga skäl ej att skickas ut någon driftinformation via e-post.
Texten på Driftinfos sida är numera ändrad och lyder som nedan:
\"Prenumerera på e-post vid incidenter:
Du kan nu få information via din e-post vid planerade driftstopp och vissa icke e-postrelaterade incidenter. Du startar och pausar din prenumeration via menyn Prenumeration till vänster.\"

Tillbaka  Göteborgs universitet Tel 031-786 0000 (vx)
© Göteborgs universitet 2011