transparent gif
Driftinformation

IT-enhetens driftinformation

Välkommen till IT-enhetens driftsinformation
På denna sida kan du alltid få tillgång till aktuell information om driftsläget på Göteborgs universitets gemensamma IT-tjänster. Till dessa räknas bland annat telefoni, internetaccess, student- och medarbetarportal och e-post.

Ärenden

Planerat underhåll: onsdagen den 9 november kl 20:00-20:30 sker systemunderhåll på nätverksmappar i DAFGU

På onsdagkvällen kl 20:00-20:30 kommer lagring i GU-domänen (DAFGU) att kopplas om till ett nytt lagringsysstem. För att detta ska kunna göras krävs ett kortare avbrott i tjänsten, och under denna tid kan vissa nätverksmappar visas som frånkopplade och innehållet vara svårt att nå.

Mer specifikt gäller detta filservrarna home.gu.gu.se och shared.gu.gu.se, och dessa används primärt av dig som har en Dafgudator.
Filer i den egna hemkatalogen lokalt på datorn bör dock gå att nå under den dryga halvtimma som arbetet beräknas ta.

Detta påverkar inte hemkataloger och gemensamma mappar i de filservrar utanför DAFGU som hör till Sahlgrenska Akademin, Handelshögskolan samt den lagring med inloggning i \"GUKONTO\".

Tillbaka  Göteborgs universitet Tel 031-786 0000 (vx)
© Göteborgs universitet 2011