transparent gif
Driftinformation

IT-enhetens driftinformation

Välkommen till IT-enhetens driftsinformation
På denna sida kan du alltid få tillgång till aktuell information om driftsläget på Göteborgs universitets gemensamma IT-tjänster. Till dessa räknas bland annat telefoni, internetaccess, student- och medarbetarportal och e-post.

Ärenden

Eventuella störningar i nättrafiken lördag 25/4 mellan kl. 8.00-12.00

Lördagen den 25/4 mellan kl. 8:00 – 12:00 kan det förekomma kortare avbrott på nättrafiken som kan påverka både fast och trådlöst nät samt telefoni. De eventuella avbrotten i nättrafiken beror på att det pågår ett byte till nya stamnätsroutrar på det centrala datanätet GUnet under den här tiden.

Tillbaka  Göteborgs universitet Tel 031-786 0000 (vx)
© Göteborgs universitet 2011