transparent gif
Driftinformation

IT-enhetens driftinformation

Välkommen till IT-enhetens driftsinformation
På denna sida kan du alltid få tillgång till aktuell information om driftsläget på Göteborgs universitets gemensamma IT-tjänster. Till dessa räknas bland annat telefoni, internetaccess, student- och medarbetarportal och e-post.

Ärenden

Certifikatbyte för eduroam 8 april

Byte av certifikat för GU eduroam användare sker på tisdagen 8/4 kl 08.00

GU användare (anställda & studenter) som loggar på eduroam kommer (i många fall) behöva bekräfta ett nytt rot-certifikat tisdag 8/4 (samt eventuellt ånyo ange sitt eduroam användarid och lösenord).

Det nya rot-certifikatet heter \"AddTrust External Ca Root\". I vissa system kan även certifikat \"USER Trust\" eller \"UTN USERFirst Hardware\" behöva bekräftas.

DAFGU Mac och Android system kommer troligen ej märka förändringen.

Uppdaterad information \"Kom igång med eduroam\" finns på sidan
http://www.medarbetarportalen.gu.se/it/tradlost-nat/eduroam-ny/

För studenter gäller eduroam användarid är gus-id följt av @gu.se
(gus•••••••@gu.se) med samma lösenord som för gus-id.
För medarbetare gäller eduroam användarid är x-id följt av @gu.se
(x•••••@gu.se) med samma lösenord som för ditt x-id.

Tillbaka  Göteborgs universitet Tel 031-786 0000 (vx)
© Göteborgs universitet 2011