transparent gif
Driftinformation

IT-enhetens driftinformation

Välkommen till IT-enhetens driftsinformation
På denna sida kan du alltid få tillgång till aktuell information om driftsläget på Göteborgs universitets gemensamma IT-tjänster. Till dessa räknas bland annat telefoni, internetaccess, student- och medarbetarportal och e-post.

Ärenden

Problem med LADOK- och PALASSO-adaptrar som påverkar flertalet av våra integrationer

Uppdatering:

Tekniker har identifierat felkällan och bedömer att åtgärderna kommer att ta resten av dagen eventuellt längre.

Vi har problem med våra LADOK- och PALASSO-adaptrar som påverkar våra integrationer mot DATALAGER, GUKONTO och GUKORT, SAMPASS, GUL, MEMBIT och CHALMERS. Vissa tjänster som lokaler.gu.se är också påverkade pga detta. Tekniker felsöker.

Tillbaka  Göteborgs universitet Tel 031-786 0000 (vx)
© Göteborgs universitet 2011