transparent gif
Driftinformation

IT-enhetens driftinformation

Välkommen till IT-enhetens driftsinformation
På denna sida kan du alltid få tillgång till aktuell information om driftsläget på Göteborgs universitets gemensamma IT-tjänster. Till dessa räknas bland annat telefoni, internetaccess, student- och medarbetarportal och e-post.

Ärenden

Driftstörning: Epost, kalender & Funktionsbrevlådor

Uppdaterad Onsdag 28 oktober kl 17

Status
Samtliga kvarstående e-postkonton som behöver återställas hanteras nu manuellt. Därför redovisas inte längre separata siffror för GDA/icke GDA, utan endast det totala antalet återställda/fungerande konton:
Totalt fungerar nu 4 055 av ca 5 000 drabbade e-postkonton.
Det innebär att av de ca 10 000 aktiva e-postkonton som finns på GU fungerar nu 9 055.

Ny kontaktväg för frågor om e-post och kalender
Förra veckan öppnades en ny kontaktväg där du kan skicka in frågor om kalender- och e-postproblemen: Kontaktformulär för frågor om problemen med e-post och kalender

Kommunikationsproblem mellan vissa kalendrar
IT-enheten undersöker kommunikationsproblem i kalendern mellan användare som inte drabbats av driftstörningen, och drabbade användare vars e-post är återställd. Problemen visar sig genom att det inte går att dela kalender eller se varandras tillgänglighet (upptagen etc).

Frågor, svar och instruktioner
En utförlig FAQ med frågor svar om e-postproblemen samt olika instruktioner (text och filmer) hittar du i Medarbetarportalen:
E-post och kalender

Punkter som rör alla drabbade användare
• Bästa sättet att testa om du har fått tillgång till din nya e-postlåda är att prova att logga in i din webbmail. Tänk på att du då ska logga in i den nya webbmailen (exchange online). Länk och mer information finns på följande sida: Inloggning webbmail

• Alla som fått tillgång till ny e-post och kalender uppmanas att tills vidare endast använda webbmail och inte e-postprogrammet på datorn. Orsaken är att webbmail för närvarande är mer stabilt och säkert. Instruktioner för webbmail och kalender

• Den nya e-posten och kalendern i webbmailen är oftast tom när du får tillgång till den. Din säkerhetskopierade e-postdata från cirka ett år tillbaka kommer att importeras successivt. Importen brukar ta ett par dagar, men kan också ta längre tid.

• Om du tidigare enbart använt webbmail finns det ingen e-postdata lagrad på din dator som har kunnat säkerhetskopieras och kan importeras till den nya e-postlådan. Vi arbetar för att försöka återskapa denna data och återkommer med information.

Testa om din dator är GDA eller icke GDA
Du kan kontrollera om din dator är GDA eller inte genom att skriva in SE-numret som står på datorns stöldskyddsetikett på följande sida: GDA / Icke-GDA Test

GDA-användare
Den automatiserade återställningsprocessen för GDA-konton är avslutad och de e-postkonton som återstår hanteras manuellt. IT-enheten kontaktar dessa användare per telefon, skulle du inte möjlighet att svara ringer vi upp vid ett senare tillfälle.

För att påskynda hanteringen kan du själv säkerhetskopiera e-posthistoriken som ligger lokalt på din dator. Teknikern som kontaktar dig kommer att säkerställa att kopian är okej. Om processen känns för svår att göra på egen hand så kan teknikern som kontaktar dig hjälpa dig med säkerhetskopieringen istället. Instruktioner finns i följande länk: GDA-datorer: Säkerhetskopiera

Att vi nu går över till en manuell hantering innebär att de GDA-användare som inte fått en ny e-postlåda inte längre behöver tänka på att ha datorn påslagen så mycket som möjligt.

En del GDA PC-användare som har fått en ny e-postlåda har problem med kalenderfunktionen. Detta åtgärdas fortlöpande.

Icke GDA-användare
Icke GDA-användare behöver fylla i ett formulär för att få sin e-post återställd och de som ännu inte har gjort det behöver göra det snarast. Hittills har 1397 användare fyllt i formuläret. Cirka 1500 icke GDA-användare beräknas ha drabbats av e-postproblemen.
För icke GDA-användare: Formulär och instruktioner

Funktionsbrevlådor
327 funktionsbrevlådor är nu återställda och kan skicka och ta emot e-post. Uppskattningsvis finns det cirka 650 funktionsbrevlådor som används vid GU. Arbetet med att återställa dessa pågår utan uppehåll men eftersom varje brevlåda kräver manuell hantering tar det lång tid.

I processen med att återställa funktionsbrevlådorna behöver IT-enheten samla in information från användare. Som administratör för en funktionsbrevlåda kan du därför bli uppringd för att svara på några korta frågor om hur den används. Du kan bli uppringd utanför arbetstid men om du inte har möjlighet att svara ringer vi upp vid ett senare tillfälle. Ett stort antal administratörer är nu kontaktade och tekniker arbetar med att säkerhetskopiera och återställa brevlådorna.


Länksamling Incident:

Frågor och svar på problemen med e-post och kalender

Instruktioner för webbmejl och kalender

Nyhet 2020-10-05 Styrelsen uppdrar åt internrevisionen att revidera e-poststoppet

Nyhet 2020-10-05 Många får tillbaka mejlen under måndagen

Nyhet 2020-09-30 Många fortfarande utan e-post - återställningen igång

Nyhet 2020-09-29 GU har anmält personuppgiftsincident till Datainspektionen

Nyhet 2020-09-27 Återskapandet av e-posten påbörjas - instruktioner till medarbetare

Nyhet 2020-09-22 Serverkrasch bakom e-poststoppet

Nyhet 2020-09-21 Problemen med e-post fortsätter - välj alternativa kontaktvägar

[2020-10-28 - 17:27]Göteborgs universitet Tel 031-786 0000 (vx)
© Göteborgs universitet 2011